Digitalni marketing. Tek još jedan novi „fensi“ pojam koji izgovaramo da delujemo pametnije na skupovima i u društvu, ili se radi o pravoj stvari?

Možda je bolje pitanje: Šta je to digitalni marketing?

Hajde da pokušamo da razjasnimo i definišemo šta je šta.

Ali pre svega, možda da najpre odgovorimo na pitanje šta je uopšte marketing.

Marketing je prošlost, sadašnjost i budućnost u svetu uspešnog poslovanja.

Filip Kotler, otac savremenog marketinga kaže da je marketing „društveni i upravljački proces koji, putem kreiranja i razmene proizvoda i vrednosti s drugima, omogućava pojedincima i grupama da dobiju šta im je potrebno i šta žele.“

„Marketing je nauka i umetnost istraživanja, stvaranja i dostizanja vrednosti kako bi se zadovoljile potrebe ciljnog tržišta uz ostvarenje profita. Marketing identifikuje neispunjene potrebe i želje. On definiše, meri i kvantifikuje veličinu identifikovanog tržišta i potencijal profitiranja. Marketing precizira koje segmente kompanija može da služi najbolje i dizajnira i promoviše odgovarajuće proizvode i usluge.“ (Filip kotler)

Dakle marketing nije samo reklamiranje i prodaja proizvoda.

On je mnogo širi i fokusira se na zadovoljstvo potrošača.

Zbog ovoga, i kao uvod u kasnije bavljenje internet marketingom, ovo najbolje objašnjava Kotlerova rečenica:„Marketing je isporuka zadovoljstva potrošaču uz ostvarenje profita.“

Jedan od modela tradicionalnog marketinga kojim je najlakše objasniti marketinški ciklus je proces od 4 koraka, paznat kao AIDA. To je zapravo akronim od ključnih pojmova i procesa u marketingu (Attention, Interest, Desire, Action).

 

AIDA - digitalni marketing

Da ukratko objasnimo svaki od ova 4 koraka:

 1. Prvi korak se ogleda u procesu skretanja pažnje (eng. Attention / Awareness) korisnika iz ciljne populacije, koji su spremni na kupovinu;
 2. Drugi korak ima za cilj da utiče na potencijalne kupce kako bi se zainteresovali i prihvatili proizvod (eng. Interest);
 3. Naredni, treći korak treba da probudi želju (eng. Desire) kod potencijalnog kupca za proizvodom koji promovišemo;
 4. Poslednja faza obuhvata prethodne 3 faze koje bi trebalo da dovedu do prelaska potencijalnih kupaca u „prave“ kupce, putem aktivnosti koje se sprovode kako bi potencijalni kupci obavili željenu akciju (eng. Action) poput kupovine proizvoda ili usluge, učlanjivanja itd.).

Treba pomenuti da je kao preduslov za realizaciju ova 4 koraka neophodno precizno definisanje ciljane publike.

Praćenje trendova, kao i stalna analiza tržišta i konkurencije je nezaobilazan segment kroz ceo marketinški proces.

Ono što je još suštinski važno za marketing je to da marketing kao ciklični proces ima za cilj da zadrži postojeće klijente kroz odnose sa klijentima, obezbedi potencijalne i dovede nove klijente i poboljša kvalitet svojih usluga ili proizvoda.

U nekom od narednih tekstova ćemo se opširnije baviti osnovama marketinga, jer je on temelj digitalnog marketinga o kome ćemo ovde opširnije govoriti.

A sada da se vratimo temi ovog teksta.

Šta je digitalni marketing

Iako se digitalni marketing pominje tek u ranim 2000-tim pa na ovamo, zapravo se radi o jako staroj oblasti marketinga. Takoreći, stotinak godina staroj.

Jedna od prvih osoba koja je „primenila“ digitalni marketing, mada toga u tom trenutku toga nije bila svesna, bio je Đulijermo Markoni.

Pitate se: Kako Markoni?

Odgovor leži u činjenici da je još davne 1896. godine upravo ovaj čovek javno demonstrirao „transmisiju bežičnog signala“.

Svi smo svesni zasluga Nikole Tesle u svemu ovome i činjenica oko pronalaska radija, međutim Markoni je svojom prezentaciom otvorio vrata digitalnom marketingu.

Još desetak godina nakon ovoga je bilo potrebno da radio zaživi u javnosti.

Međutim, prekretnicu pravi živi prenos opere iz Metropolitana, koju je omogućio još jedan naučnik,  Lee De Forest.

Ovaj događaj koji se desio 13. januara 1910. godine je pratilo puno ljudi na različitim lokacijama u gradu i pogodite šta se desilo?

Kupili su karte za operu!

Digitalni marketing je rođen.

Primećujete da se u ovom dešavanju nigde ne pominju pametni telefoni, Fejsbuk, aplikacije ili blogovi.

To je zbog toga jer digitalni marketing nije uslovno vezan sa tim.

Definicija digitalnog marketinga

Mnogi izvori na internetu nude definiciju pojma digitalnog marketinga, ali mi ćemo iskoristiti jednu koja se lako pamti:

Digitalni marketing je svaka forma marketinškog proizvoda ili usluge koja podrazumeva korišćenje elektronskih uređaja.

Ovo je razlog zašto je digitalni marketing prisutan već decenijama i nije nužno povezan sa Google oglasima, društvenim mrežama i internet reklamama.

E upravo zbog ovoga digitalni marketing može da se podeli na onlajn i oflajn digitalni marketing.

Kao što možete pretpostaviti digitalni onlajn marketing je vezan za internet, dok je digitalni oflajn marketing primenljiv i bez upotrebe interneta.

I obe oblasti su važne kako bi se zaokružio proces strategije digitalnog nastupa.

Zašto je digitalni marketing važan

Sećate li se velikih bilborda i plakata pored puta?

Verovatno ste kao mali imali prilike da na bilbordu ugledate ogroman sladoled koji vam je u letnje dane izgledao neodoljivo.

Čak i ne tako davno, pre samo 3 – 4 godina, mnogi su davali ogromne pare za postavljanje ove vrste reklama kraj otvorenih puteva.

Međutim vreme ovakvih bilborda je završeno.

Razlog za ovo je situacija u kojoj se suvozači bave drugom zabavom. Svojim telefonima ili tabletima.

Bilborde i plakate retko ko vidi!

I pitanje je da li će neko, od onih što ne gledaju u svoj uređaj, biti zainteresovan baš za ono što bilbord nudi.

Digitalni marketing - telefoni

(Izvor: Pexels)

Ako uzmemo statistiku da čak i 9% vozača koristi uređaje dok vozi, ko će onda gledati u bilborde pored puta?

A razmislimo samo o činjenici da i Apple i Google rade na razvoju autonomnih vozila budućnosti koja će sama upravljati…

Ovo nam govori da živimo u nekom drugom dobu. Savremenijem. Bržem. Tehnološki vrlo naprednijem.

Korišćenje uređaja se vremenom neće smanjivati, samo će se uvećavati uvođenjem novih tehnologija.

Podaci iz 2017. godine kažu da prosečan čovek dnevno provede više od 4 sata uz telefon, tablet ili PC čitajući oglase, novosti, gledajući YouTube ili listajući Facebook.

Pored ovoga ne treba zaboraviti i dodatnih par sati uz TV i konzole.

Međutim, i uz činjenicu da u današnje vreme prosečan 25-godišnjak može, iz udobnosti svog doma, na internetu da zaradi milione dolara, oflajn marketing nikako ne treba zanemariti.

Hajde da se sada vratimo malo unazad i vidimo gde smo.

Osnovni segmenti digitalnog marketinga

Dva glavna stuba digitalnog marketinga su digitalni onlajn marketing i digitalni oflajn marketing.

Ovde ćemo samo sagledati specifičnosti pojedinih segmenata, a u narednim vodičima ćemo se detaljno posvetiti svakom ponaosob.

Dakle, osnovni segmenti digitalnog onlajn marketinga su:

 1. Marketing za internet pretraživače (SEM – Search Engine Marketing)
  1. Optimizacija za internet pretraživače (SEO – Search Engine Optimization)
   1. Optimizacija na sajtu (eng. On-site SEO)
   2. Optimizacija van sajta (eng. Off-site SEO)
  2. Plaćeno Google reklamiranje (AdWords, AdSense…)
 2. Marketing sadržajem (eng. Content marketing)
  1. Kreativno pisanje (eng. Copywriting)
  2. Izrada vizuelnih sadržaja (slike, grafike, videa, animacije…)
  3. Izrada digitalnih publikacija (elektronske knjige, brošure, vodiči…)
  4. Izrada interaktivnih sadržaja
 3. Marketing na društvenim mrežama – SMM (eng. Social Media Marketing)
  1. Vođenje društvenih mreža
  2. Plaćeno oglašavanje na društvenim mrežama
 4. Email marketing
 5. *…

*  Napomena: Pored ovih postoje još mnogi segmenti i podsegmenti onlajn marketinga, ali to je preobimna tema za ovaj trenutak.

Ako vas čudi zašto se nigde ne pominje veb sajt kao deo onlajn marketinga, videćete kasnije da je postojanje veb sajta neizostavni deo gotovo svih gore pomenutih segmenata.

Svi gore pomenuti segmenti (ili stubovi) digitalnog onlajn marketinga su često veoma povezani i ponekad ih je teško razdvojiti. Na primer, često se plaćeno reklamiranje (PPC – eng. Pay Per Click) svrstava i u AdWords kampanje na Guglu i u plaćeno oglašavanje na društvenim mrežama.

Sa druge strane, segmenti digitalnog oflajn marketinga su:

 1. Unapređeni oflajn marketing
  1. Elektronski bilbordi
  2. Digitalni promotivni proizvodi
 2. Radio marketing
  1. Radio reklame
  2. Sponzorisani program
 3. TV marketing
  1. TV reklame
  2. Televizijske kupovine (Teleshop programi)
  3. Sponzorisani program
 4. Telefonski marketing
  1. Hladni poziv (Cold calling)
  2. SMS marketing
  3. QR kodovi

U narednim tekstovima ćemo se detaljnije baviti osobenostima oba ovde predstavljena stuba digitalnog marketinga.

Za sada je bitno da shvatite suštinsku razliku.

Zaključak

Ovim tekstom smo želeli da vam približimo pojam digitalnog marketinga i pokušamo da otklonimo dileme u vezi njega.

Videli smo da nam za bavljenje digitalnim marketingom nije neophodan internet, naročito kada govorimo o oflajn marketingu.

Međutim, upravo ta disciplina koja podrazumeva korišćenje interneta i koja je ovde prepoznata kao digitalni onlajn marketing je ono čemu ćemo u narednim tekstovima posvetiti mnogo veću pažnju.

Popularan i kao internet marketing, ovaj segment je najvažniji za svakoga ko želi da se bavi promocijom i oglašavanjem preko interneta.

I još ovo. Ukoliko želite da budete obavešteni o svakom novom tekstu koji ovde budemo objavili, ohrabrujemo vas da se prijavite na bilten koji ćemo pripremati redovno.

Želimo vam puno uspeha u pohodu na znanje o internet marketingu.

Pišite nam vaša razmišljanja u komentarima.

__________

Nastavite čitanje:

Šta je digitalni oflajn marketing

Komentar
pingbacks / trackbacks

Ostavite komentar