1

Šta je digitalni oflajn marketing

Kao što smo pomenuli u tekstu „Digitalni marketing i kako ga prepoznati kada ga sretnete“, digitalni marketing se deli na digitalni onlajn marketing i digitalni oflajn marketing. U [...]